Skip to content

Soal Jawab

KATEGORI PERMASALAHAN
Akidah Dan Asas Islam Tauhid, Rukun Iman, Rukun Islam, Mazhab Akidah, Aliran Fahaman, Syirik, Khurafat, Bidaah.

(14 item)

Al-Quran dan Hadis Tafsiran Al-Quran, Tajwid, Taraf Hadis, Maksud Hadis, Mustalah Hadis, Hadis-hadis Palsu

(42 item)

Zikir, Selawat Dan Doa Bacaan Zikir Harian, Adab Zikir, Doa Ma’tsur, Adab Doa, Kelebihan Selawat, Lafaz Selawat.

(19 item)

Feqah: Bersuci, Wudhuk Dan Mandi Istinjak, Wudhuk, Mandi Junub, Tayammum, Haidh, Nifas, Wiladah, Najis, Cara Basuhan.

(25 item)

Feqah: Solat Azan, Iqamah, Sifat Solat, Rukun Solat, Bacaan Dalam Solat, Solat-solat Fardhu dan Sunat, Solat Jemaah, Jamak dan Qasar, Solat Orang Uzur, Solat Qadha’, Waktu Dilarang Solat.

(15 item)

Feqah: Zakat Zakat Fitrah, Zakat Harta, Zakat Pendapatan, Haul, Nisab, Sedekah, Waqaf, Asnaf Zakat.

(18 item)

Feqah: Puasa Rukun dan Adab Puasa, Perkara Membatalkan Puasa, Syarat Puasa, Puasa Wajib dan Sunat, Puasa Yang Dilarang, Hukum dan Sifat Iktikaf, Qadha Puasa, Fidyah Tinggal Puasa, Lailatul Qadr.

(35 item)

Feqah: Haji Dan Umrah Rukun Haji, Wajib Haji, Sifat Haji, Miqat-Miqat, Ihram, Larangan Ihram, Fidyah, Haji Badal, Umrah, Tawaf Sunat.

(17 item)

Feqah: Jenazah Pengurusan Jenazah, Mandi Mayat, Solat Jenazah, Tahlil, Talqin, Pengkebumian.

(0 item)

Feqah: Muamalat Jual Beli, Pinjaman, Hutang, Riba, Pertukaran Matawang, Perbankan Islam, Insurans, Takaful.

(11 item)

Feqah: Kekeluargaan Pertunangan, Perkahwinan, Cerai, Khuluk, Fasakh, Nafkah, Poligami, Hadhanah (Penjagaan Anak), Penyusuan, Lian.

(1 item)

Feqah: Wasiat Dan Pusaka Wasiat, Faraidh

(6 item)

Feqah: Nazar Dan Sumpah Jenis-jenis Nazar, Kaffarah Nazar, Sumpah, Kaffarah Sumpah

(0 item)

Feqah: Sembelihan Dan Makanan Sembelihan, Korban, Akikah, Makanan Halal dan Haram, Daging Import, Alkohol, Ubatan.

(0 item)

Feqah: Politik Dan Jihad Politik Islam, Demokrasi, Pilihanraya, Jihad, Bahagian Jihad, Mati Syahid.

(0 item)

Feqah: Pelbagai Pelbagai masalah yang tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas.

(7 item)%d bloggers like this: