Skip to content

Menghormati Perselisihan Pendapat

03/02/2017

Perselisihan pendapat (khilaf) dalam fiqah berlaku sejak zaman penurunan wahyu lagi. Para sahabat Nabi SAW berselisih pandangan, para tabiien selepas mereka juga berselisih pandangan, para imam mazhab berselisih pandangan, dan perselisihan pandangan itu adalah rahmat kepada umat Islam.
Tanpa mengira apakah mazhab yang kita pegang, dan siapakah imam yang kita ikut, setiap kita mesti iktiraf bahawa khilaf adalah sebahagian daripada ilmu Islam.
Kerana mengiktiraf kewujudan khilaf dan menghormati ilmu dan ulama, Imam Malik menolak cadangan Khalifah Harun al-Rashid untuk menggantungkan kitab Al-Muwatta’ pada Kaabah, dan mewajibkan masyarakat supaya menerima kandungannya. Imam Malik menyatakan:
“Manakala cadangan menggantungkan Al-Muwatta’ pada Kaabah, sesungguhnya para sahabat telah berselisih pendapat dalam perkara-perkara cabang (furuk), dan mereka telah bertebaran (ke serata tempat). Dan setiap pendapat adalah betul di sisi setiap mereka masing-masing”.

Demikian kedudukan khilaf dalam Islam. Alangkah peliknya mereka yang dikatakan ilmuan dan ustaz, tiba-tiba menutup rapat pintu khilaf, bersikap anti terhadap perbincangan khilaf, menganggap perbincangan khilaf sebagai penghinaan terhadap mazhab….

Alangkah terpedayanya mereka dengan secebis ilmu di dada. Orang yang sikapnya sebegini, tidak layak disebut sebagai orang berilmu.

Qatadah mengatakan: “Sesiapa yang tidak mengetahui ikhtilaf (perbezaan pendapat), dia tidak mencium bauan fiqah”.

Hisyam bin Ubaidillah al-Razi berkata: “Sesiapa yang tidak mengetahui ikhtilaf antara fuqaha, maka bukanlah orang faqih”.

Said bin Abi ‘Arubah berkata: “Sesiapa yang tidak mendengar ikhtilaf (perbezaan pendapat), janganlah kamu menganggapnya sebagai berilmu”.

Qabishah bin Uqbah berkata: ” Tidak berjaya seseorang yang tidak mengatahui ikhtilaf antara manusia”.

Khilaf adalah sebahagian daripada ilmu Islam. Untuk mencium haruman ilmu dan bauan fiqah, marilah kita bermula dengan menghormati perselisihan pendapat antara ulama.

No comments yet

What are you thinking?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: