Skip to content

02-011 : Hadis Berkenaan Ramadhan

Home Soal JawabAl-Quran dan Hadis

Soalan:
berikut merupakan beberapa hadith yg saya temukan tanpa disertakan status hadith2nya. kebetulan saya terbaca dan ada permintaan utk dicarikan takhrij hadith2 tersebut. harap panel2 AAN dapat membantu. jazakumullahu khairan katsira..

~~~~~~~~~~begin~~~~~~~~~~~

fadilat dan kelebihan puasa dan orang yang berpuasa:

*Mengikut riwayat an-Nasai sama seperti di atas kecuali ditambah sabda Nabi: Sesiapa yang masuk di dalamnya nescaya dapat meminum siapa yang minum nescaya tidak dahaga selama-lamanya.

*Mengikut riwayat Imam Ahmad dan an-Nasai daripada Abi Hurairah r.a sabda Rasulullah s.a.w: “Puasa merupakan perisai”. Dan daripada Usman bin Abi al-As, “Puasa merupakan perisai daripada neraka seperti perisai seseorang daripada kamu pada masa peperangan selama mana ia tidak mengoyaknya dengan berdusta atau mengumpat”.

*Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Usman bin Abi al-As, puasa merupakan perisai daripada azab Allah.

*Ibn Majah dan al-Hakim meriwayatkan daripada Ibn Umar bahawa Nabi s.a.w bersabda: “Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa yang tidak ditolak”.

*Al-Dailami meriwayatkan daripada Ibn Umar katanya: “Diam orang puasa merupakan tasbih, tidurnya adalah ibadat, doanya mustajab dan amalannya digandakan”.

*Ibn Majah meriwayatkan daripada Ibn Jabir, Ahmad, at-Tabarani dan al- Baihaqi daripada Abi Umamah bahawa Nabi bersabda: “Sesungguhnya bagi Allah ketika berbuka puasa mempunyai mereka yang dibebaskan daripada neraka yang demikian itu pada setiap malam”.

*Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi s.a.w bersabda: “Puasa merupakan separuh kesabaran dan atas tiap sesuatu mempunyai zakat dan zakat bagi tubuh badan adalah puasa”.

*Imam Ahmad, al-Tirmidzi dan al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ummi Imarah: “Sesungguhnya orang yang berpuasa apabila makan sentiasalah malaikat berselawat keatasnya sehingga selesai makanannya”.

~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~

Jawapan:
بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد

Mengikut riwayat an-Nasai sama seperti di atas kecuali ditambah sabda Nabi: Sesiapa yang masuk di dalamnya nescaya dapat meminum siapa yang minum nescaya tidak dahaga selama-lamanya.

Asal hadis yg menyebut tentang Pintu Rayyan dalam syurga diriwayatkan oleh;
Bukhhari dan Muslim.

Tambahan yg anda sebutkan diriwayatkan oleh Nasai (no: 2236).
Dan diriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeza oleh: Tirmizi (no: 765), dan Ibn Majah (no: 1640).
Kata Tirmizi: Hadis ini HASAN, SAHIH, GHARIB.
Dan dinilai SAHIH juga oleh Ibn khuzaimah (no: 1902).

Mengikut riwayat Imam Ahmad dan an-Nasai daripada Abi Hurairah r.a sabda Rasulullah s.a.w: “Puasa merupakan perisai”. Dan daripada Usman bin Abi al-As, “Puasa merupakan perisai daripada neraka seperti perisai seseorang daripada kamu pada masa peperangan selama mana ia tidak mengoyaknya dengan berdusta atau mengumpat”.

‘Puasa merupakan Perisai’
HR Bukhari (no: 1805) dan Muslim (no: 163).

“Puasa merupakan perisai daripada neraka seperti perisai seseorang daripada kamu pada masa peperangan’

HR Ahmad (no: 16278), Nasai (no: 2231), Ibn Majah (no: 1639).
Dinilai SAHIH oleh Ibn khuzaimah dalam Sahihnya (no: 1891), Ibn Hibban dalam Sahihnya (no: 3649).
kata Syuaib Arnauth dalam tahqiq Ibn Hibban 8/409: Sanadnya SAHIH, di atas syarat Muslim.

Tetapi kami tidak menemui tambahan “selama mana ia tidak mengoyaknya dengan berdusta atau mengumpat”

Ibn Majah dan al-Hakim meriwayatkan daripada Ibn Umar bahawa Nabi s.a.w bersabda: “Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa yang tidak ditolak”.

HR Ibn Majah (no: 1753) daripada Abdullah bin Amru bin Al-‘As, al-Hakim dalam Mustadrak (no: 1535)
Dinilai DHAIF oleh Albani dalam Irwa’ 4/41.

Al-Dailami meriwayatkan daripada Ibn Umar katanya: “Diam orang puasa merupakan tasbih, tidurnya adalah ibadat, doanya mustajab dan amalannya digandakan”.

Dinilai oleh Albani sebagai: SANGAT DHAIF. Sililah Dhaifah 8/286

Ibn Majah meriwayatkan daripada Ibn Jabir, Ahmad, at-Tabarani dan al- Baihaqi daripada Abi Umamah bahawa Nabi bersabda: “Sesungguhnya bagi Allah ketika berbuka puasa mempunyai mereka yang dibebaskan daripada neraka yang demikian itu pada setiap malam”.

Hadis Umamah diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mukjam Kabir (8/284) tanpa perkataan ‘setiap malam’.

Dimasukkan oleh Suyuti dalam al-Laali al-Masnu’ah (Himpunan hadis Palsu) 2/86, katanya: “Kata Baihaqi: hadis ini GHARIB, pada periwayatan perawi senior daripada perawi junior, iaitu riwayat A’masy daripada Husain bin Waqid”.

Dan daripada Abu Hurairah (tanpa perkataan ‘ketika berbuka’), riwayat Tirmizi (no: 682), Ibn Majah (no: 1642).

Dan juga riwayat Ibn khuzaimah (no: 1883), Baihaqi (no: 8284), al-Hakim (no: 1532) tanpa perkataan ‘setiap malam ketika berbuka’.

Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi s.a.w bersabda: “Puasa merupakan separuh kesabaran dan atas tiap sesuatu mempunyai zakat dan zakat bagi tubuh badan adalah puasa”.

HR Ibn Majah (no: 1745).
dinilai DHAIF oleh Albani dalam Silsilah Dhaifah (no: 3811).

Diriwayatkan juga daripada hadis Sahl bin Saad -tanpa perkataan “Puasa merupakan separuh kesabaran”- HR Tabarani dalam Mukjam Kabir 6/193). Kata al-Haitami dalam Majma’ Zawaid 3/421: “di dalamnya ada perawi bernama Hammad bin al-Walid, seorang DHAIF”.

Imam Ahmad, al-Tirmidzi dan al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ummi Imarah: “Sesungguhnya orang yang berpuasa apabila makan sentiasalah malaikat berselawat keatasnya sehingga selesai makanannya”.

HR Ahmad (no: 27061), Tirmizi (no: 785), Nasai dalam Sunan Kubro (no: 3267), Baihaqi (no: 8296).
Kata Tirmizi: Ini hadis hasan SAHIH.

Jawapan asal penulis di Al-Ahkam

%d bloggers like this: