Skip to content

04-005 : Tentang Najis Anjing

Home Soal JawabFeqah: Bersuci, Wudhu dan Mandi

Soalan:

1) Nak tanya kupasan mengenai najis anjing (tahi & kencing).
Air liur memang perlu basuh tujuh kali.
Tahi dan kencing macammana?
2) Bangkai anjing yang berselerak di jalan macammana?

Jawapan:

1) Sebagaimana dimaklumi bahawa pendapat yang paling rajih: Air liur anjing adalah najis. (Majmuk Fatawa Ibn Taimiyyah 21/349).

Dan syarak telah menunjukkan kita bagaimana menyucikan bekas yg terkena najis liur anjing iaitu membasuhnya dengan 7 basuhan, salah satunya air bercampur tanah. (Hadis Muslim no: 279).

Oleh itu, mana-mana najis daripada anjing apabila terkena sesuatu, maka disucikan dengan cara 7 basuhan.

Kata Ibn Taimiyyah: “Jika dikatakan: air kencing (anjing) lebih utama daripada air liurnya, maka pendapat ini ada kekuatannya”. (Majmuk Fatawa 21/350).

Kata Ibn Qudamah dalam Mughni (1/73): “Tidak ada khilaf dalam mazhab (hanbali) bahawa najis anjing hendaklah disucikan dengan 7 basuhan. dan ini juga pendapat Syafie”.

2) Bangkai anjing adalah najis, maka menyucikan tempat yg terkena ialah dengan 7 basuhan juga. Tetapi yg berselerak di atas tanah tidak perlu dibasuh.
Kata Syeikh uthaimin: “Sekiranya najis anjing terkena pada tempat bukan tanah, maka mestilah disucikan dengan 7 basuhan”. (Majmuk fatawa Uthaimin 11/245).

Peringatan:
Hukum di atas ialah pada najis sahaja. Adapun bukan najis, seperti bulu anjing yg hidup, maka tidak perlu dibasuh.

Wallahu A’lam.

rujukan:
-Majmuk Fatawa Ibn taimiyyah
-Majmuk Fatawa Syeikh Uthaimin
-Mughni Ibn Qudamah

Jawapan asal penulis dalam Al-Ahkam.Net

%d bloggers like this: