Skip to content

Feqah: Zakat

Home Soal Jawab

06-018 : Zakat Yang Diterima Diberi Kepada Orang Lain

06-017 : Bayar Zakat Perniagaan Dengan Barang

06-016 : Bayar Zakat Kepada Anak Yang Belajar

06-015 : Zakat Emas: Simpanan Dan Perhiasan

06-014 : Zakat Emas Dikira Harga Semasa?

06-013 : Kelapa Sawit Dikenakan Zakat Tanaman?

06-012 : Serah Zakat Pendapatan Untuk Masjid

06-011 : Harta Zakat, Haul, dan Zakat Harta Haram

06-010 : Bersedekah Dari Harta Peninggalan Simati

06-009 : Zakat Perniagaan Dikira Harga Modal Atau Harga Jualan Barang?

06-008 : Terlupa Bayar Zakat Fitrah

06-007 : Pelajar Universiti Dikira Asnaf ‘Fi Sabilillah’?

06-006 : Menetap di Luar Negara, Zakat Agih Kepada Siapa?

06-005 : Beri Zakat Kepada Ibu

06-004 : Ada Simpanan Wang Untuk Anak, Kena Zakatkah?

06-003 : Maksud Nisab dan Haul Zakat

06-002 : Bayar Zakat Fitrah Dengan Duit

06-001 : Zakat Gaji

%d bloggers like this: